Disclaimer

Inhoud van de website
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook. Alle informatie is vrijblijvend en niet-bindend.

Aansprakelijkheid en verwijzingen naar andere websites
ME- POWER is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites. Directe of indirecte verwijzingen (links) naar andere websites vallen buiten de verantwoordelijkheid van ME- POWER. ME-POWER distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud die op deze website geboden wordt.