Hoe gaat ME-POWER te werk

Kennismakingsgesprek
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseren we samen waar jij ondersteuning bij zoekt en kijken we samen hoe ik jou daarbij kan helpen. In dit gesprek bespreken we de wensen en doelen die JIJ wilt behalen. Ik sluit aan bij de situaties die JIJ wilt bespreken en verbeteren. Als het klikt tussen ons en we vertrouwen hebben in de samenwerking, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
In het intakegesprek gaan we wat dieper in op aspecten die belangrijk kunnen zijn voor de begeleiding. Uiteraard is alles wat we bespreken vertrouwelijk. We bespreken samen de gewenste aanpak van het probleem of het doel waaraan je wilt werken, je verwachtingen ten aanzien van het leertraject en de manier waarop we met elkaar omgaan. We maken samen een plan van aanpak met concrete en haalbare doelen. Ook plannen we alvast een tussenevaluatie.

Plan van aanpak
ME-POWER werkt oplossingsgericht en samen met jou aan de ontwikkeling van jouw talenten om vervolgens met positieve energie blokkades in jouw ontwikkeling weg te werken. Samen bespreken we jouw wensen, behoeften, hulpvragen en mogelijkheden. Hierbij gaan we uit van jouw eigen kracht, ervaringen en persoonlijke behoeftes, deze zijn het vertrekpunt voor de begeleiding. Samen komen we tot een concreet plan van aanpak. In het plan van aanpak formuleren we concrete en haalbare doelen. De begeleiding is altijd gericht op het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfstandigheid, waarbij het vergroten van jouw probleemoplossend vermogen een centrale rol vervuld. De begeleiding heeft als doel om zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren in de samenleving en zoveel mogelijk zelf sturing te kunnen geven aan je eigen leven.

Het leertraject
Ik vind het belangrijk dat jij tijdens het leertraject een actieve rol hebt bij het vinden van een oplossing. Ik stimuleer jou om actief mee te denken en zelf oplossingen te bedenken die bij jou passen. Ontwikkeling, verandering en groei gaan vaak samen met inzet, kracht en vertrouwen. Op eigen kracht de dingen te veranderen die JIJ veranderen kan.
Ik help je om die verandering te realiseren, met jouw kwaliteiten en vaardigheden als uitgangspunt.

Evaluaties
Er is altijd een tussenevaluatie en een eindevaluatie. JIJ speelt een belangrijke rol in het hele leertraject. Het is belangrijk om elkaar te informeren hoe het gaat en vragen te stellen als iets niet duidelijk is. Aan het einde evalueren we hoe het leertraject is verlopen.