Wat doet ME-POWER

ME-POWER levert een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling en is altijd gericht op het vergroten van je zelfstandigheid.
Met behulp van een ontwikkelingsgerichte en persoonlijke aanpak werkt ME-POWER  aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en zelfsturing.

De training en ondersteuning vindt veelal plaats in de eigen woon- en leefsituatie; variërend van psychosociale begeleiding en ondersteuning tot praktische ondersteuning in het kader van vergroten van zelfredzaamheid en hulp bij opvoedingsvragen. Het netwerk wordt actief betrokken in de ondersteuning en speelt een belangrijke rol.
Naast individuele begeleiding kan ik ook van toegevoegde waarde zijn binnen het gezin, de werk- of schoolsituatie of binnen de instelling of (sport)vereniging. Er kunnen situaties voorkomen die jullie moeilijk vinden of waar jullie vragen over hebben. ME-POWER kan ondersteuning bieden in de vorm van advies en voorlichting, zodat jullie meer inzicht en (praktische) handvaten krijgen voor verdere begeleiding.

ME-POWER is actief in heel Limburg.

Dit is het aanbod: