Autisme specialisatie

Bij een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) denken we bijvoorbeeld aan klassiek autisme, het syndroom van Asperger, PDD-NOS of MCDD.

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme ondervinden problemen op het gebied van communicatie, sociale interactie en de verbeelding. ME-POWER is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van kinderen en hun ouders, als ook aan jongeren en volwassenen met een vorm van autisme.

In de begeleiding kijken we samen naar de betekenis van autisme in jouw dagelijks leven. Wat zijn de voor- en nadelen, wat gaat er al goed en waar kun je nog hulp gebruiken. Middels een positieve benaderingswijze kijken we samen naar wat er al goed gaat (succesfactoren) en dat gebruiken we bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Ook gaan we kritisch kijken naar en leren van je eigen gedrag. Zo ontstaat er inzicht en kennis in je eigen gedrag. Je leert jezelf beter kennen en begrijpen. Zo leer je van wat je al goed doet en zoek je praktische oplossingen voor wat beter kan. Samen gaan we autisme een positieve plek geven in je leven, waarbij je jezelf beter leert kennen, begrijpen en waarderen.

*Indien nodig kan ik ook een bijdrage leveren in jouw omgeving om autisme beter te begrijpen.

Terug naar home