Individuele begeleiding

Iedereen is anders, maar ook elke situatie is anders en vraagt dus om een persoonlijke aanpak.Een leertraject of training op maat. Met de juiste ondersteuning, die past bij jouw situatie en waar jouw wensen en behoeftes centraal staan.
Het kan zijn dat er sprake is van een officiële diagnose zoals een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D, maar het kan ook zijn dat jij anders bent of je niet prettig voelt.

In beide gevallen komt het vaker voor dat jouw ontwikkeling anders verloopt dan wat als norm gehanteerd wordt. Dit komt tot uiting in ander gedrag, gedrag dat door jouw omgeving soms moeilijk wordt begrepen en voor jou problemen kan opleveren.
Deze problemen kunnen spanningen en lastige situaties opleveren thuis of bij het zelfstandig wonen, de school en/of werksituatie en de vrijetijdsbesteding.
Ik bied je professionele ondersteuning om meer inzicht te krijgen in je eigen houding en gedrag.
Samen zoeken we naar wegen om je persoonlijk functioneren te verbeteren en je doelen te bereiken.
Samen met jou doorloop ik allerlei leuke en lastige dagelijkse situaties. Zo kijken we samen van wat je goed kan, naar hulpmiddelen en oplossingen die jou passen om je eigen vaardigheden en je probleemoplossend vermogen te vergroten.

Ouders
Voor een ouder is het moeilijk om te zien dat je kind niet goed in zijn vel zit. U kent uw kind goed en wenst bovenal dat het gelukkig is en tot ontplooiing komt. Als geen ander kent u ook de lieve, slimme en leuke kanten van uw kind. In de begeleiding van het kind worden de ouders actief betrokken. Vanzelfsprekend neem ik uw ervaringen en vragen met betrekking tot de opvoeding mee in de begeleiding.

Terug naar home